På VäsbyVänsterns årsmöte den 12 april omvaldes Kamal Schtaie som ordförande för Väsbyvänstern. Till styrelsen valdes även Ali Bozorg som kassör. Karin Lind och Päivi Verdier valdes som ordinarie ledamöter. Anders Rosén och Leif Bejhed valdes som ersättare. Ny i styrelsen är Morlin Schubert som valdes till ordinarie ledamot. Årsmötet präglades av en god stämning med högt i tak och livliga diskussioner.

”Det är hedersamt att ha fått medlemmarnas förtroende och bli vald till ordförande för andra året i rad. Trots stora utmaningar förra året lyckade vi bli större som förening och flyttade fram våra positioner i politiken. Under det kommande verksamhetsåret kommer vi att satsa på att ytterligare stärka vår förening samt att organisera oss ännu bättre. Vårt mål är att synas mer och att finnas med i debatten i de för Vänsterpartiet viktigaste samhällsfrågorna.” säger Kamal Schtaie.

Kontakt: Nike Dahlskog, politisk sekreterare
08-590 975 95
nike.dahlskog@upplandsvasby.se