Kommunalpolitiskt program 2015-2018

Vänsterpartiet vill öka varje människas frihet att forma sitt eget liv. Vår politik bygger på värderingar om demokrati, rättvisa, solidaritet och jämställdhet. Gemensamma lösningar för att ge alla rätt till utbildning, vård, omsorg, bostad och kultur ger de bästa förutsättningarna för var och ens fria utveckling. Genom aktiva åtgärder bekämpar vi diskriminering oavsett grund – klass, kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder.

Gemensamt och under demokratisk inflytande organiserar vi några av våra viktigaste behov. Vi har stora resurser till vårt förfogande. Upplands Väsby kommun omsätter nästan 2 miljarder kronor. Vi vill slå vakt om en stor och väl fungerande gemensam sektor med sund ekonomi.

Vår välfärd står inför stora utmaningar. Omsorgen om en allt äldre befolkning kräver större resurser. De lågavlönade kvinnodominerade yrkena måste ges status med högre löner och bättre arbetsförhållanden Skolornas resultat behöver förbättras. Den moderatledda alliansen i Väsby har under den senaste mandatperioderna allvarligt försvagat den kommunala verksamheten.. Ideologiskt betingade skattesänkningar, privatiseringar och omorganisering där välfärden görs till marknad har minskat kvalitén i den kommunala verksamheten.

Vänsterpartiet sätter vår gemensamma välfärd före privat konsumtionsökning. Höjda skatter behövs för att möta utmaningarna. Men självklart har inte heller vänstern ett ymnighetshorn att ösa ur och den kommunala ekonomin är ofta ansträngd. Vänsterpartiet lovar inte allt åt alla. När vi prioriterar vill vi ha en fördelning som utjämnar klyftor, motverkar segregation och som främjar jämställdhet.

En god kommunal verksamhet handlar inte bara om att få tillräckliga ekonomiska resurser och hur de fördelas. Hur verksamheten organiseras är viktigt för såväl brukare som anställda. Det behövs ökad delaktighet och att stela byråkratiska organisationer bryts ned.

Vänsterpartiet vill tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet ta ansvar för styret av kommunen. Med din röst på Vänsterpartiet kommer tyngdpunkten i samarbetet ligga till vänster.

Vi söker stöd för att:

  • Minska klyftorna
  • Öka jämställdheten
  • Växa hållbart för miljö och livskvalité
  • Skapa mycket mer demokrati

Vi är det gröna arbetarpartiet och det feministiska alternativet.

Programmet i sin helhet hittar du här:

Kommunalpolitiskt program 2015-2018