Rån, misshandel och vandalisering. Den senaste tiden har det varit många mörka rubriker som handlat om Upplands Väsby. Vi har frågat kommunalråd Anders Rosén (V) hur han ser på vad som händer i Väsby just nu och hur han som representant för Vänsterpartiet och ordförande i kommunstyrelsen allmänna utskott, där frågor om trygghet hamnar, arbetar för att Väsby skall kännas tryggt igen.

Hur ser du på vad som händer i Väsby?

Den vandalisering som skett på senare tid, misshandel, bilbränder och rån i de centrala delarna av Väsby tar vi politiker på fullaste allvar. Vi vet att det är en liten grupp, mycket unga personer på 12-16 år, som står för brotten. Det är viktigt att se att det är en liten grupp.  Det är inte ungdomar i allmänhet som är stökiga och brottsbenägna. Polisen och socialtjänsten arbetar mot den ytterst lilla grupp tungt belastade ungdomar som är väl kända. De lagförs för brott och blir omhändertagna av socialtjänsten.

Under sommaren var det lugnt i Väsby, delvis för att den här gruppen ungdomar var omhändertagna. Men eftersom de är så unga så kan de inte hållas inlåsta. När de kom tillbaka ökade brotten igen. Polis och socialtjänst jobbar med full kraft för att se till att de inte orsakar mer skada.

Vad gör kommunen för att motverka alla brott som sker just nu?

Kommunen har ett nära och gott samarbete med Norrorts närpoliser. Själva brottsbekämpningen är förstås polisens sak men som en akut åtgärd bekostar kommunen nu väktare runt stationen och vid Dragonvägen. Polisen har beslutat att de stärker upp med fler poliser i Väsby en tid framöver. Alla sådana här insatser som väktare och förebyggande polisinsatser sker i nära samarbete med kommunens säkerhetsansvarige. Det är oerhört viktigt att olika instanser har ett tätt samarbete med varandra.

Sker det mer brott i Väsby än på andra ställen i Stockholm?

Väsby varken är mer eller mindre otryggt än omgivande orter. Tittar vi på statistiken så är det en trygg plats att bo på. Det blir lätt en mediabild av det motsatta när alla tråkigheter rapporteras och staplas på varandra. Med det sagt vill jag inte förminska problemen eller känslan av den upplevda otryggheten. Den tar vi på stort allvar. Vår vision är naturligtvis ett Väsby utan våld där alla upplever trygghet.

Är det farligt att bo i Väsby? Sjunker bostadspriserna? Flyr folk?

Nej, det finns inga tecken på att folk flyr Väsby, tvärtom har vi en mycket stor inflyttning och befolkningsökning. På det stora hela går det mycket bra för Väsby. De problem vi har tar vi på stort allvar och både kommunen, polisen, räddningstjänsten och civilsamhället mobiliserar alla sina resurser för att hitta lösningar på både kort och lång sikt.  Alla goda medborgares engagemang är viktiga i det arbetet. Vi politiker tar den här situationen på stort allvar med det är också viktigt att inte få ”panik” och låta mediabilden styra.

Hur jobbar ni politiker för att vi skall få ett tryggare Väsby?

Från kommunen sida har vi gjort insatser för att röja sly runt spåren, förbättra belysning och samarbeta med föreningar för att det ska vara mer människor ute i rörelse. Det tror vi sammantaget ökar tryggheten.

På längre sikt arbetar vi för att förbättra utsatta ungas uppväxtvillkor. Den så kallade elevhälsan på skolorna får nu bättre resurser för att upptäcka och hjälpa de unga som far illa i hemmet eller har andra problem. Inte minst arbetar vi också för att hjälpa, framförallt ensamstående mammor, som kan ha en tuff situation som de inte klarar helt själva.

Jag vill ha ett Väsby som håller ihop och samarbetar. Ett jämlikt samhälle där alla ges lika möjligheter och där ingen drabbas av diskriminering. Det är grunden för ett Väsby utan våld där alla känner sig trygga, avslutar Anders.