Under hösten har VäsbyVänstern jobbat med en jämställdhetskampanj. Syftet har varit att hitta former för att informera människor om jämställdhet och få igång en diskussion om hur jämställda vi egentligen är 2015.

En enkät har jobbats fram där vi har vänt oss till skolor för att låta elever svara på frågor om jämställdhet och se hur kunskapsnivån ser ut hos eleverna och vad de har för förförståelse när det gäller jämställdhet. Behandlas flickor och pojkar lika i skolan? Har alla lika lön för lika arbete? Hur mycket kostar mäns våld mot kvinnor?

Under helgen hade vi bokat plats i Väsby centrum för att prata jämställdhet med förbipasserande och låta de som ville svara på frågorna i enkäten. Vi hade också med oss lappar där alla som ville fick tycka till under hashtagen #jagtycker.

Det blev många bra samtal under dagen och vi ser nu fram emot att ta del av de enkätsvar vi fått in och ta arbetet med jämställdhetsfrågorna vidare.

femkamp10

femkamp12

femkamp9

femkamp8

femkamp7

femkamp6

femkamp5

 

femkamp4

femkamp3

femkamp1