Den 11 januari trädde nya tidtabeller för busstrafiken i länet i kraft. För väsbyborna innebär det lägre turtäthet på cirka hälften av linjerna.

Det är landstinget som tagit beslutet. Vänsterpartiet och de övriga majoritetspartierna i kommunen har varit tydliga med att de inte tycker att det här är ett bra beslut.

Många väsbybor är beroende av busslinjenätet för att ta sig till skola, jobb, förskola och aktiviteter. För oss är det självklart att alla som bor i Väsby skall klara sin vardag med hjälp av kollektivtrafiken.

Vi värnar om människors vardag och om miljön. Nedskärningarna skapar även en grund för bilberoende, något kommunen jobbat länge med att bryta.

För en tillväxtkommun som Upplands Väsby är god kollektivtrafik en förutsättning för företag och medborgare.

Skriv under namninsamlingen mot nedskärningarna! Vi ser till att den kommer trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) tillhanda.

Tillsammans skapar vi förändring!

Namninsamlingen hittar ni här.