Här kommer så årets sista nyhetsbrev. Vi vill rikta vårt stora tack till er alla som genom erat medlemskap och genom erat engagemang har stöttat Vänsterpartiet under året och bidragit i det viktiga jobb som vi tillsammans gör. I de tuffa tider som råder är det viktigt att vi vänsterpartister fortsätter att kämpa och visar att vi aldrig tummar på mänskliga rättigheter eller på alla människors lika värde.

I nyhetsbrevet kan du till exempel läsa Magnus Krantz krönika om regeringens flyktingavtal, om vår lyckade kampanj i Väsby centrum förra helgen på tema jämställdhet och om vårat språkcafé som nu börjar ta fart. Du får också en rapport från lokalpolitiken där bland annat förskolaplatser, matupphandling och trygghetsfrågor avhandlas.

Nyhetsbrevet i sin helhet hittar du här.

Sist men inte minst vill vi önska er alla riktigt fina helger och ett gott nytt år med en önskan om att få se dig även 2016.