Aktivistgruppen är gruppen för dig som brinner för att vara ute och driva kampanj, prata politik med folk och för att genomföra olika utåtriktade aktiviteter.

Syftet med Aktivistgruppen är att ha en grupp som kan planera diverse kampanjer och aktiviteter inom olika områden samt utgöra stommen i själva utförandet. Aktivistgruppen kommer att vara den kraft inom föreningen som ser till att vår politik inte bara drivs i kommunhuset utan även ute bland medborgarna.

Inom Aktivistgruppen kommer vi alla också få chansen att dela med oss av och samla ihop våra erfarenheter av arbete med olika typer av utåtriktat arbete så som att forma en kampanj, dela flygblad, genomföra torgmöten, stå i vårt informationstält, genomföra studiecirklar och föreläsningar mm.

Vi träffas i vår partilokal på Dragonvägen 30 den 4 juni klockan 18.30 – 20.00.

Mötet den 4 juni syftar till att sätta ramarna för hur vi skall organisera oss och bestämma vilka frågor vi skall arbeta med.

Anmälan görs till vår politiska sekreterare Nike Dahlskog på nike.dahlskog@upplandsvasby.se

VARMT VÄLKOMNA!

Hälsningar,

Kamal Schtaie, ordförande