Ung i Väsby är ett forum där ungdomar får prata och politiker får lyssna. Temat för den trettonde upplagan av Vi i Väsby var trygghet.

På plats från VäsbyVänstern var kommunalråd Anders Rosén och Hanna Anagrius som sitter i kommunstyrelsen och i byggnadsnämnden. Under förmiddagen diskuterade de tillsammans med elever från Väsbys högstadier hur Väsby kan göras till en ännu tryggare plats. Mycket spännande idéer och tankar kom från eleverna där mycket handlade om att få mer fritidsgårdar och andra fritidsaktiviteter samt fler vuxna, fältassistenter, poliser och vakter ute på stan.

Anders var även med i den paneldebatt som anordnades med alla kommunens partier representerade. Där fick eleverna chansen att få svar på frågor som rörde både skolmiljö och fritid.

” Ungas röster måste komma fram. En stor del av kommunens verksamhet rör unga som inte har rösträtt. Därför är Ung i Väsby och andra former där de unga kan framföra sina åsikter till kommunen och politikerna så viktiga” säger Anders Rosén kommunalråd (V).