Till en kongress samlas representanter från alla Vänsterpartiets distrikt för att bestämma vad partiet skall göra de närmsta åren. Det kommer att beslutas om valplattform och en ny partistyrelse skall väljas.

Vi söker dig som vill representera VäsbyVänstern på kongressen nästa år. Det innebär att du deltar på kongressen och för vår talan i diskussioner och beslut. För ytterligare upplysningar om uppdraget, kontakta valberedningen, anders.anagrius@gmail.com

Varje nominering behövs! För att valberedningen ska kunna lägga fram ett förslag som har stöd hos medlemmarna vill vi gärna ha in så många nomineringar som möjligt uppdraget.

Nomineringar skickas till anders.anagrius@gmail.com, senast 6 september. Det är en fördel om den som nomineras är tillfrågad och har meddelat sitt intresse.

Ombuden väljs på medlemsmöte den 14 september.