Päivi Verdier (V) var uppe i talarstolen under kvällens kommunfullmäktigedebatt för att lyfta upp det pilotprojekt som återfinns i den rödgrönas budget gällande en arbetstidsförkortning. Projektet är en arbetstidsförkortning på 30 timmar/vecka:

Vi vill skapa bättre arbetsförhållanden, få ned sjuktalen och minska de ofrivilliga deltidstjänsterna. Många anställda måste jaga timmar för att få ihop en lön som de kan leva på. Detta är inte rimligt och förstås mycket stressande.

En arbetsförkortning skulle kunna råda bot på detta då de som idag jobbar deltid skulle få heltid med bibehållen lön.

SKL prognostiserar att det inom kommande år behöver 100 000-tals personer inom omsorgen när de äldre blir allt fler. Det i kombination med att yrket som undersköterska har låg status och inte tillräckligt många utbildar sig jämfört med hur många som behövs kommer att skapa stora problem.

Det är av största vikt att höja statusen på yrket. Nycklarna till det är att skapa bättre arbetsmiljö och ta tillvara på den kompetens som finns samt se till att undersköterskor får möjligheter att vidareutbilda sig.

SKL och Kommunal driver  ”Heltid som norm”. Med ”Heltid som norm” skall heltiderna fram till 2022 ha ökat markant. En arbetstidsförkortning skulle underlätta den utvecklingen.

En arbetstidsförkortning kostar. Men har vi råd att inte genomföra den? Vi kommer alla någon gång vara i behov av omsorgspersonal!