Vänsterpartiet håller distriktsårskonferens en gång varje år. Här stakas det kommande verksamhetsåret ut och en ny distriktsstyrelse skall väljas.

Väsbyvänstern kommer i år att kunna skicka 3 ordinarie ombud och tre ersättare. Är du intresserad av att vara ombud? Skicka din intresseanmälan till vår politiska sekreterare nike.dahlskog@upplandsvasby.se senast den 20 mars. Vår valberedning kommer att presentera ett förslag på ombud på medlemsmötet den 23 mars.

Om du inte vill vara ombud så är du välkommen till konferensen som åhörare.

NOMINERA KANDIDATER
Om du vill nominera kandidater till distriktets styrelse och som revisorer så skickar du din nominering till valberedningen.storstockholm@gmail.com senast 17 april. Kom ihåg att fråga personen du vill nominera om hen är intresserad av uppdraget. I nomineringen skall du skriva följande uppgifter:

• Vem du nominerar
• Till vilket eller vilka uppdrag
• Vilken partiförening eller branschorganisation den nominerade tillhör
• Mejl och/eller telefonnummer till den nominerade