Med djup sorg meddelar vi att Yadollah Biglari, vår ärevördige kamrat och stolt försvarare av demokratisk socialism och mänskliga rättigheter, har lämnat oss. Hans bortgång lämnar ett oersättligt tomrum i hjärtat av Väsbyvänstern; hans frånvaro kommer att kännas djupt och han kommer att vara oändligt saknad.

Yadollahs livsresa från de politiska omvälvningarnas Iran till hjärtat av Upplands Väsby är en berättelse om mod, principfasthet och en outtröttlig strävan efter rättvisa. Hans tidiga år präglades av en tid av politisk turbulens och ideologiska strömningar som svepte över världen. Från de antiimperialistiska demonstrationerna i Iran till det kalla krigets ideologiska slagfält, formades hans övertygelser om vikten av en demokratisk socialism, fri från extremernas tyranni. Hans kritiska syn på både den sovjetiska modellen och Maoismen, samt en skepsis mot den europeiska socialismen som inte verkade tillräckligt revolutionär, vittnar om en person som alltid sökte en tredje väg; en väg präglad av självständighet och en djup humanism.

Flykten till Sverige 1986 öppnade ett nytt kapitel i Yadollahs liv, men hans kampanda och engagemang för samhällsförändring förblev lika stark. Hans arbete på Migrationsverket, och senare engagemanget i Väsbyvänstern, visar på en djup förståelse för och solidaritet med människor i utsatthet. Hans ideologi, grundad på marxistiska principer om mänsklig frigörelse och en avsky för orättvisor, fann ett hem inom Vänsterpartiets vision om en mänsklig socialism.

I Sverige fortsatte han sitt arbete för rättvisa, engagerade sig i kommunalpolitiken och kämpade för lika möjligheter och mot orättvisor. Hans reflektioner över samhällsutvecklingen och försvar för sekulära principer och religionsfrihet pekar på hans djupa förståelse för samtidens utmaningar. Yadollah lämnar efter sig ett arv av kamp, solidaritet och en tro på att en bättre värld är möjlig.

Hans liv och verk kommer fortsätta inspirera oss alla i Väsbyvänstern.