Yadollah Biglari: Ett sista farväl till en oersättlig kämpe för demokrati och mänsklighet

Med djup sorg meddelar vi att Yadollah Biglari, vår ärevördige kamrat och stolt försvarare av demokratisk socialism och mänskliga rättigheter, har lämnat oss. Hans bortgång lämnar ett oersättligt tomrum i hjärtat av Väsbyvänstern; hans frånvaro kommer att kännas djupt [...]