Särskilt yttrande: Detaljplan för ny skola i Smedsgärdet och Vilundaparken