– Kvinnojouren är ett oerhört viktigt komplement till kommunens familjefridsarbete. Behovet av stöd till vålds- och hotutsatta kvinnor ökar tyvärr. Därför är jag glad att vi idag stärker samarbetet med Kvinnojouren, säger Anders Rosén (V), ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Kommunstyrelsens allmänna utskott har beslutat att öka det årliga bidraget till Kvinnojouren Klara i Upplands Väsby med 150 000 kronor. Det innebär att kvinnojouren nu får 600 000 kronor till sin verksamhet.

– Kvinnojouren är ett oerhört viktigt komplement till kommunens familjefridsarbete. Behovet av stöd till vålds- och hotutsatta kvinnor ökar tyvärr. Därför är jag glad att vi idag stärker samarbetet med Kvinnojouren, säger Anders Rosén (V), ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott.

Kvinnojouren Klara bildades i februari år 2013 och är en partipolitisk och religiöst obunden förening. Verksamheten bedrivs i Upplands Väsby till stöd och hjälp för utsatta kvinnor och deras barn, både inom och utom kommunen.

– Vi följer med på polisförhör, rättegångar, läkarbesök, advokatmöten, vi har ett oändligt antal samtal och möten med socialtjänst. Vi har bred erfarenhet och kompetens inom främst mäns våld mot kvinnor och de konsekvenser det får, inte bara för kvinnorna utan också för de många barn som lever i det, säger Anette och Sofia som är engagerad i Kvinnojouren Klara.

Visionen om att skapa ett jämställt samhälle fritt från våld kräver att kvinnor måste ges en möjlighet att kunna uttrycka sig för att förändra sin livssituation. Kvinnojouren är en plats att bara vara på, i en lugn och trygg miljö utan rädsla. Valet att berätta om situationen ligger alltid hos kvinnan själv och kvinnojouren erbjuder, förutom ett skyddat boende, stödsamtal och barnsamtal.

Fakta perioden 1 mars 2014-28 februari 2015

Antal placerade vuxna: 16 st

Antal boende barn: 13 st

Vuxna nekats plats p g a fullbelagt: 27 st

Barn nekats plats p g a fullbelagt: 37 st

Antal individuella hjälpsökande: 115 st

Stödsamtal: 333 st

Stödbesök: 128 st Kvinnojourens boende öppnade för inflytt i mitten av juni 2014.

För mer information:
Anders Rosén (V), ordförande allmänna utskottet: 073-910 42 58
Linda Corsvall, chef kommunikationsenheten: 073-910 40 29

Kontakt med Kvinnojouren Klara: www.kvinnojourenklara.se / 076-127 96 97