Vi vill göra skillnad tillsammans med dig!

Vill du vara med och påverka politiken? Här i Väsby heter föreningen VäsbyVänstern. Som medlem kan du vara med på VäsbyVänsterns medlemsmöte som äger rum ungefär en gång per månad. På möten kan du diskutera, fatt beslut, påverka vår politik [...]